Závěrečný účetní obce Rodná za rok 2022
více
Závěrečný účet obce Rodná za rok 2022
více
Zasazení lípy na návsi
V pátek 24.3. 2023 v v 17:00
více
Rozpočtové opatření č. 2/2023
více
Oslava MDŽ
Obec Rodná srdečně zve všechny občany Rodné, Blaničky a Nahořan na oslavu MDŽ
více
Inventurní zpráva
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
více
Příloha
více
Výkaz zisku a ztráty za rok 2022
více
Rozvaha k 31.12.2022
více
Výkaz FIN 2-12
více
Návrh závěrečného účtu obce Rodná za rok 2022
více
Rozpočtové opatření č. 1/2023
více
Rozpočtové opatření č. 8/2022
více
Společné bruslení Pohnání, Pohnánec, Rodná
V neděli 12.2.2023 od 16:330 do 17:45 hodin na sportovišti v Plané nad Lužnicí.

Společné bruslení Pohnání, Pohnánec, Rodná

více
Podpora narozených dětí v Jihočeském kraji
více
Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Rodná
více
Záměr prodeje pozemku k.ú. Rodná
více
Záměr prodeje pozemku k.ú. Blanička
více
Rozpočet obce Rodná pro rok 2023
více
Rozpočtové opatření č. 7/2022
více
SDH Rodná pořádá zájezd na muzikál
více
Obecně závazná vyhláška obce Rodná č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Rodná se na svém zasedání dne 14.12.2022 usnesením č.2/2022 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
více
Upozornění občanům - ořez dřevin pod elektrickým vedením
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu
více
Rozpočtové opatření č. 6/2022
více
Informace k datovým schránkám
více
Rozpočtové opatření č. 5/2022
více
Rozpočtové opatření č. 4/2022
více
Rozpočtové opatření č. 3/2022
více
Rozpočtové opatření č. 2/2022
více
Rozpočtové opatření č. 1/2022
více
Obecně závazná vyhláška obce Rodná č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
OZV Obce Rodná č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška obce Rodná č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
více
Obecně závazná vyhláška obce Rodná č. 1/2015,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rodná
více