Odečet vodoměrů
více
Návrh opatření obecné povahy-vlk
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
D O R U Č E N Í N Á V R H U 1 3 . A K T U A L I Z A C E Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E J I H O Č E S K É H O K R A J E A O Z N Á M E N Í O V E Ř E J N É M P R O J E D N Á N Í N Á V R H U 1 3 . A K T U A L I Z A C E Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E J I H O Č E S K É H O K R A J E Z K R Á C E N Ý M P O S T U P E M
více
Rozpočtové opatření 1/2024
více
Rozpočtové opatření 1/2024
více
Výroční zpráva za rok 2023
více
Zápis č.6/2023 ze zastupitelstva obce Rodná
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 8/2023
více
Rozpočtové opatření 9/2023
více
Rozpočet obce Rodná pro rok 2024
více
Oprava kamenné podezdívky budovy kulturního domu a obecního úřadu č.p. 27
více
Obecně závazná vyhláška obce Rodná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Obecně závazná vyhláška obce Rodná o místním poplatku ze psů
více
Rozpočtové opatření 8/2023
více
Rozpočtové opatření 7/2023
více
Posvícenská zábava
více
Z DŮVODU NEPŘÍZNĚ POČASÍ A NEDOSTATKU VODY SE VÝLOV RYBNÍKU „PANČÍK“ ODKLÁDÁ NA PŘÍŠTÍ ROK.
více
Výlov
TRADIČNÍ VÝLOV „RYBNÍKU PANČÍK“ PROBĚHNE DNE 21.10.2023 PRODEJ od 13:00 do 15:00 HOD
více
Rozpočtové opatření 6/2023
více
Rozpočtové opatření 5/2023
více
Zápis č. 4/2023 ze zastupitelstva obce Rodná
více
Rozpočtové opatření 4/2023
více
Rozpočtové opatření 3/2023
více
Zápis č. 3/2023 ze zastupitelstva obce Rodná
více
Prodej kaprů na velikonoce!
více
Obecní úřad informuje o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad
Ve dnech 30.3. – 2.4.2023 bude v obci Rodná ke stávajícím kontejnerům přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
více
Závěrečný účet obce Rodná za rok 2022
více
Závěrečný účet obce Rodná za rok 2022
více
Zasazení lípy na návsi
V pátek 24.3. 2023 v v 17:00
více
Rozpočtové opatření č. 2/2023
více
Oslava MDŽ
Obec Rodná srdečně zve všechny občany Rodné, Blaničky a Nahořan na oslavu MDŽ
více
Výroční zpráva za rok 2022
více
Společné bruslení Pohnání, Pohnánec, Rodná
V neděli 12.2.2023 od 16:330 do 17:45 hodin na sportovišti v Plané nad Lužnicí.

Společné bruslení Pohnání, Pohnánec, Rodná

více
Podpora narozených dětí v Jihočeském kraji
více
Zápis č. 2/2023 ze zastupitelstva obce Rodná
více
SDH Rodná pořádá zájezd na muzikál
více
Obecně závazná vyhláška obce Rodná č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Rodná se na svém zasedání dne 14.12.2022 usnesením č.2/2022 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
více
Upozornění občanům - ořez dřevin pod elektrickým vedením
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu
více
Informace k datovým schránkám
více
Střednědobý rozpočtový výhled na 2023 - 2026
více
Obecně závazná vyhláška obce Rodná č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
více