Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

D O R U Č E N Í N Á V R H U 1 3 . A K T U A L I Z A C E Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E
J I H O Č E S K É H O K R A J E
A
O Z N Á M E N Í O V E Ř E J N É M P R O J E D N Á N Í N Á V R H U 1 3 . A K T U A L I Z A C E
Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E J I H O Č E S K É H O K R A J E Z K R Á C E N Ý M
P O S T U P E M