Rozpočet
Příloha
Výkaz FIN 2-12
Návrh závěrečného účtu obce Rodná za rok 2022