Obecní úřad informuje

Obecní úřad informuje o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad

Ve dnech 30.3. – 2.4.2023 bude v obci Rodná ke stávajícím kontejnerům přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Za velkoobjemový odpad se považuje např.:
-    STARÝ NÁBYTEK …
-    KOBERCE, LINA …
-    OKNA, DVEŘE …
-    UMYVADLA, WC MÍSY …
-    LYŽE, SNOWBOARDY, KOLA …

Do kontejnerů na velkoobjemový odpad NENÍ MOŽNÉ VHAZOVAT:
-    CHLADNIČKY, TELEVIZORY, MONITORY …
-    KAPALINY 
-    ZÁŘIVKY A VÝBOJKY, ŽÁROVKY 
-    AUTOBATERIE, BATERIE …
-    PNEUMATIKY
-    NEBEZPEČNÉ ODPADY – OLEJE, BARVY, LAKY, ŘEDIDLA, ETERNIT …
-    VYTŘÍDITELNÉ SLOŽKY (PAPÍR, PLAST, SKLO)
-    BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ  ODPADY

Děkujeme za dodržování pravidel.